Championnat Romand par équipe
5 mai 2002

Kumite Pupilles :

    3ème     Tivoli 1 (Pighini, Gillard, Werlen)

Kumite Minimes :

    2ème    Tivoli 9 (Rodrigues, Tacchini, Herren)
    3ème Tivoli 3 (Borges, Abgemegnah, Vuagniaux)

Kumite Minimes filles :

    3ème Tivoli 6 (Magnin, Kindler, Bernet)

Kumite Cadets :

    2ème Tivoli 5 (Brandon, Sanchez, Assouline)