Coupe d'été
Tivoli le 6 juin 2004

 

  Kata Blanche à Blanche-Jaune (95-96)     Kata Blanche à Blanche-Jaune (91-94))
1. Makoundou Mike Tivoli   1. Shabani Veton Tivoli
2. Shabani Blerta Tivoli   2. EBERLI  Leila KC Cobra Fribourg
3. Pisanello Antonio Tivoli   3. De Oliveira Michael Tivoli
3. Hoste Aliona Tivoli   3. Wolf Martin Tivoli
           
  Kata Jaune à Jaune-Orange   Kata Orange à Verte-Bleue
1. QUARTENOUD  Tess KC Cobra Fribourg   1. RISSE  Amandine KC Cobra Fribourg
2. CHAVAILLAZ  Alain KC Cobra Fribourg   2. Sabina Kevin Tivoli
3. Mostajo Apolonia Tivoli   3. BRAUCH  Florian KC Cobra Fribourg
3. Salito Romain Tivoli   3. CASENAVE  Florence KC Cobra Fribourg
           
  Kata Bleue à Marron (91-93)     Kata Bleue à Marron (89-90)
1. RISSE  Julien KC Cobra Fribourg   1. CASENAVE  Sébastien KC Cobra Fribourg
2. Rienzo Raphaël Tivoli   2. ULUCINAR  Sibel KC Cobra Fribourg
3. Guillet Vladimir Tivoli   3. CORMINBOEUF  Yanick KC Cobra Fribourg
3. DESSIEX  Martin KC Cobra Fribourg   3. SPICHER  Stéphanie KC Cobra Fribourg
           
  Team Kata jusqu'à Verte       Team Kata depuis Verte-Bleue
1. TIVOLI 3 (Kevin, Timothée, Marc)   1. KC Cobra Fribourg 9  
2. KC Cobra Fribourg 5     2. KC Cobra Fribourg 8  
3. KC Cobra Fribourg 4     3. KC Cobra Fribourg 7  
3. KC Cobra Fribourg 1     3. TIVOLI 1 (Vignesh, Maxime, Alexandre)

 

  Kumite Pupilles Mixte       Kumite Benjamins  
1. DESSIEX  Martin KC Cobra Fribourg   1. Rienzo Raphaël Tivoli
2. Bardou Marc Tivoli   2. VALLAT  Jean-Luc KC Cobra Fribourg
3. COTTIER  Sébastien KC Cobra Fribourg   3. RISSE  Julien KC Cobra Fribourg
3. Montani Timothee Tivoli   3. Venkatachalam Vignesh Tivoli
             
           
  Kumite Minimes Garçons     Kumite Minimes Filles  
1. CASTELLA  Jérôme KC Cobra Fribourg   1. SPICHER  Stéphanie KC Cobra Fribourg
2. CASENAVE  Sébastien KC Cobra Fribourg   2. Fonseca Nanci Tivoli
3. CORMINBOEUF  Yanick KC Cobra Fribourg   3. Lalot Fanny Tivoli
3. Centeno Maxime Tivoli   3. ULUCINAR  Sibel KC Cobra Fribourg